Återvinning och hållbarhet – våra viktigaste frågor

Med en vision om en värld där inget blir över arbetar vi varje dag med att återvinna så mycket som möjligt av materialet vi samlar in hos våra kunder. Men förutom att utföra våra återvinningstjänster vill vi även dela med oss av vår kunskap och vårt engagemang för återvinning här på vår blogg. Vi kallar bloggen ”mer att hämta” eftersom vi tror att det är precis just så – att det alltid finns mer att hämta i form av kunskap kring återvinning, källsorteringslösningar, returråvara, resursbesparingar och hållbarhet, men även mer material och effektiviseringsmöjligheter hos våra kunder.

Spaningar på smarta idéer och återvinning

Förutom att vi bloggar om återvinning och hållbarhet skriver vi även inlägg som handlar om smarta, hållbara idéer vi snubblat över i våra nyhetsflöden eller under någon resa i Sverige eller runt om i världen.

Trevlig läsning.
Bloggredaktionen, IL Recycling

ilrecycling

Textilåtervinning med revolutionerande ny teknik

Nu är det klart att projektet kring ny teknik för textilåtervinning, som vi är med och driver, blir godkänt och finansierat av Vinnova. Det är ett spännande återvinningsprojekt som vi medverkar i tillsammans med Nudie Jeans, Innovatum, Högskolan Väst mfl. Projektet som nu tilldelas 2,5 miljoner kronor kommer att pågå från…

Läs mer
ilrecycling

En vädjan runt säkerhet

För några dagar sedan skrev vår hållbarhetschef ett inlägg under rubriken Återanvändning av idéer om vårt säkerhetsarbete. Som hon beskriver så kämpar vi hårt med att bland annat öka antalet inrapporterade nästan-händelser och riskobservationer, som tyvärr har gått ner under 2014. När jag är ute och pratar med våra medarbetare…

Läs mer
skog

Framtidens skogsindustriella materialforskning

Jag hade möjlighet att delta i ett seminarium på KTH under måndagen med rubriken ovan. Med H.M. Konungen som åhörare så var också talarlistan full av prominenta personer med koppling till skogsindustrin i olika former. Göran Persson, ordförande i Sveaskog m.m, som är en lysande retoriker gav sitt perspektiv på…

Läs mer
återvinningsanläggning_ilrecycling

Återanvändning av idéer

I fredags hade jag förmånen att prata om vårt säkerhetsarbete för Scania-Bilars servicechefer i stockholmsregionen. De hade fått nys om vårt arbete via den här artikeln i tidningen arbetsliv, där bland annat våra goda resultat de senaste åren gällande ökad rapportering av tillbud och minskat antal frånvaroskador presenteras. Ett gäng…

Läs mer
film om återvinning

Premiär för film om återvinning

Idag lanserar vi äntligen vår fjärde animerade film om det vi älskar mest – återvinning. I denna film förklarar vi, på ett informativt men lekfullt sätt, vårt begrepp 360⁰återvinning och de fördelar som våra kunder har av det. Vi fortsätter att använda oss av film som format för att berätta…

Läs mer
il recycling

Ett företag att lita på

Vår VD brukar sammanfatta det vi står för med att säga att man alltid ska kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra. För att säkerställa att allt verkligen går rätt till arbetar vi med ansvarstagande i hela värdekedjan. Vi tar ansvar…

Läs mer

Spaningar om textil

I början av veckan deltog jag på SPCI:s höstmöte i Örnsköldsvik. Bland mycket annat spännande som händer i skogsindustrin så fick vi lära oss mer om bioraffinaderier. Domsjö Fabriker är t.ex idag ett bioraffinaderi, där man istället för att producera ”bara” papper eller massa gör andra produkter av skogsråvaran, i…

Läs mer
elisabeth-lindh-hållbarhetschef-ilrecycling

En värld där inget blir över

Vi har en vision om en värld där inget blir över. När inget blir över tar vi vara på jordens resurser och sluter kretsloppen. Det gör vi redan idag och det är så vi skapar värde – genom att samla in och förädla avfall och restprodukter till ny råvara. Vår…

Läs mer