Återvinning och hållbarhet – våra viktigaste frågor

Med en vision om en värld där inget blir över arbetar vi varje dag med att återvinna så mycket som möjligt av materialet vi samlar in hos våra kunder. Men förutom att utföra våra återvinningstjänster vill vi även dela med oss av vår kunskap och vårt engagemang för återvinning här på vår blogg. Vi kallar bloggen ”mer att hämta” eftersom vi tror att det är precis just så – att det alltid finns mer att hämta i form av kunskap kring återvinning, källsorteringslösningar, returråvara, resursbesparingar och hållbarhet, men även mer material och effektiviseringsmöjligheter hos våra kunder.

Spaningar på smarta idéer och återvinning

Förutom att vi bloggar om återvinning och hållbarhet skriver vi även inlägg som handlar om smarta, hållbara idéer vi snubblat över i våra nyhetsflöden eller under någon resa i Sverige eller runt om i världen.

Trevlig läsning.
Bloggredaktionen, IL Recycling

återvinning_larsgunnaralmryd

Slutspaning från BIR

Att ekonomi och konjunktur ska hjälpa oss avsevärt för de närmaste åren ser tyvärr ut att vara att hoppas på för mycket. De flesta ekonomiska och marknadsutsikter var mycket försiktiga, för att inte säga pessimistiska. Prisutsikterna för Aluminium och Koppar för tiden fram till 2018 var de enda undantagen. Med…

Läs mer
europa

Ekonomiska utsikter- risk för en ”triple-dip”

Under BIR:s non-ferrous seminarium fick vi lyssna till flera intressanta presentationer. Philippe Chalmin, professor i ekonomisk historia på Paris-Dauphine universitetet gav en intressant utblick över Europas utsikter. Han visade data som stärker bilden av att vi är på väg mot en ”triple-dip” i Europa. Eurozonen ser för 2014/15 ut att…

Läs mer
papper-återvinning-il-recycling

Spaningar från papperssektionens seminarium

På BIR:s pappersektions seminarium gavs en god marknadsöversikt samt en intressant presentation av ett projekt i Tyskland att studera hur ny teknik för sortering kan öka lönsamhet och kvalitet på råvaran som produceras från återvinning av papper. Det mest intressanta från marknadsdelen var en översikt över utvecklingen av returfiberexport till…

Läs mer
järnskrot-ilrecycling

Trista marknadsutsikter för järnskrot

Under BIR:s Ferrous divisions seminarium om bl.a återvinning av järnskrot så fick vi ytterligare bevis för den generellt sega återhämtningen av konjunkturen. Utvecklingen i Kina går trögt liksom i Europa vilket gör att vi fortsatt inte kan hoppas att konjunkturen ska rädda oss, ett läge som vi haft rätt länge…

Läs mer
paris-lars-gunnar-almryd

Studiebesök på PAPREC:s anläggning i Paris

Måndag förmidag har jag deltagit i ett studiebesök på PAPREC:s återvinningsanläggning norr om Paris centrum. Anläggningen är på 45000 m2 och hanterar mestadels papper men även en del osorterat avfall. PAPREC startade för ca 20 år sedan med denna anläggning och ca 45 anställda av den nuvarande VD:n Jean Luc…

Läs mer
paris2014

På plats på BIR:s höstmöte

BIR:s höstmöte är denna höst i Paris den 28-29 Oktober och jag kommer att vara på plats och som vanligt rapportera mina spaningar om återvinning, hållbarhet och andra trender här på bloggen. BIR står för Bureau of International Recycling och är en världsomspännande organisation för återvinningsfrågor där IL Recycling är…

Läs mer
förändring-ilrecycling

Förmåga att möta förändring

Hållbarhet för oss på IL Recycling innefattar förutom aspekter inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden även vår förmåga att anpassa oss till en omvärld i ständig förändring. För att vårt företag ska vara hållbart behöver vi skapa en förmåga i organisationen att möta förändring och att både ta vara på…

Läs mer
kerstin_anderson_ilrecycling

Hållbarhet 2.0

Värdeskapande kräver samarbete och dialog – med kunder, med leverantörer, med andra aktörer och självklart inom det egna företaget. Det vet vi alla men ändå är det ofta där det brister. Igår var jag på konferensen Hållbarhet 2.0 och även där blev det tydligt hur viktig dialogen är. På agendan…

Läs mer