> Hållbarhet

paris-lars-gunnar-almryd

Studiebesök på PAPREC:s anläggning i Paris

Måndag förmidag har jag deltagit i ett studiebesök på PAPREC:s återvinningsanläggning norr om Paris centrum. Anläggningen är på 45000 m2 och hanterar mestadels papper men även en del osorterat avfall. PAPREC startade för ca 20 år sedan med denna anläggning och ca 45 anställda av den nuvarande VD:n Jean Luc…

Läs mer
paris2014

På plats på BIR:s höstmöte

BIR:s höstmöte är denna höst i Paris den 28-29 Oktober och jag kommer att vara på plats och som vanligt rapportera mina spaningar om återvinning, hållbarhet och andra trender här på bloggen. BIR står för Bureau of International Recycling och är en världsomspännande organisation för återvinningsfrågor där IL Recycling är…

Läs mer
förändring-ilrecycling

Förmåga att möta förändring

Hållbarhet för oss på IL Recycling innefattar förutom aspekter inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden även vår förmåga att anpassa oss till en omvärld i ständig förändring. För att vårt företag ska vara hållbart behöver vi skapa en förmåga i organisationen att möta förändring och att både ta vara på…

Läs mer
kerstin_anderson_ilrecycling

Hållbarhet 2.0

Värdeskapande kräver samarbete och dialog – med kunder, med leverantörer, med andra aktörer och självklart inom det egna företaget. Det vet vi alla men ändå är det ofta där det brister. Igår var jag på konferensen Hållbarhet 2.0 och även där blev det tydligt hur viktig dialogen är. På agendan…

Läs mer
Magnus-Gyllenrapp-IL-Recycling

Fem snabba frågor…

… till vår nya innovations- och affärsutvecklingschef. Bloggredaktionen får en stund tillsammans med vår relativt nytillträdda innovations- och affärsutvecklingschef, Magnus Gyllenrapp, för att ställa 5 frågor om IL Recyclingkoncernens ökade satsning på arbetet med innovation: Magnus, du har ju jobbat i koncernen i några år men i andra roller –…

Läs mer
klimatnytta-ilrecycling

Koldioxidbesparing och transporter

Genom återvinning av de material vi samlar in från våra kunder minskas energianvändning och utsläpp. Utsläppsbesparingen under 2013 uppgick till ca 1,355 miljoner ton koldioxid för den svenska verksamheten. Som jämförelse motsvarar det utsläppen från matproduktion för 675 000 personer i ett år*. Återvinningen bidrar både till en bättre hushållning…

Läs mer
Liten-skrivare

Sveriges största avfalls- och återvinningsmässa

Den 30/9-02/10 pågår i Jönköping ”mötesplatsen för det hållbara samhället” – nordens största mötesplats inom miljöteknik och kommunal infrastruktur. Mässan är en hopslagning av VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning och har över 390 olika utställare. IL Recyclings nya hållbarhetskoordinator Martin Juhlin åkte dit för att spana in utbudet,…

Läs mer
hållbarhetschef-ilrecycling

Fem frågor till nya hållbarhetschefen

Så här på onsdagseftermiddagen träffar bloggredaktionen vår relativt nytillträdda hållbarhetschef, Elisabeth Lindh, för att få svar på 5 frågor om IL Recyclingkoncernens hållbarhetsarbete: Du har varit verksam i koncernen i ett antal år men i andra roller – är det något du under den tiden har saknat i koncernens hållbarhetsarbete?…

Läs mer
il recycling

Ett företag att lita på

Vår VD brukar sammanfatta det vi står för med att säga att man alltid ska kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra. För att säkerställa att allt verkligen går rätt till arbetar vi med ansvarstagande i hela värdekedjan. Vi tar ansvar…

Läs mer
avfallstrappan

Tillsammans blir vi mer hållbara

Våra kunder ställer krav på att vi ska kunna ta hand om allt som blir över. Vi har därför under 2013 satsat på att utveckla och förbättra vårt erbjudande inom ett par utvalda materialområden: farligt avfall och bygg- & rivningsavfall. Genom att förstärka vår kompetens kan vi på ett ännu bättre…

Läs mer