> Hållbarhet

ilrecycling

Textilåtervinning med revolutionerande ny teknik

Nu är det klart att projektet kring ny teknik för textilåtervinning, som vi är med och driver, blir godkänt och finansierat av Vinnova. Det är ett spännande återvinningsprojekt som vi medverkar i tillsammans med Nudie Jeans, Innovatum, Högskolan Väst mfl. Projektet som nu tilldelas 2,5 miljoner kronor kommer att pågå från…

Läs mer
ilrecycling

En vädjan runt säkerhet

För några dagar sedan skrev vår hållbarhetschef ett inlägg under rubriken Återanvändning av idéer om vårt säkerhetsarbete. Som hon beskriver så kämpar vi hårt med att bland annat öka antalet inrapporterade nästan-händelser och riskobservationer, som tyvärr har gått ner under 2014. När jag är ute och pratar med våra medarbetare…

Läs mer
återvinningsanläggning_ilrecycling

Återanvändning av idéer

I fredags hade jag förmånen att prata om vårt säkerhetsarbete för Scania-Bilars servicechefer i stockholmsregionen. De hade fått nys om vårt arbete via den här artikeln i tidningen arbetsliv, där bland annat våra goda resultat de senaste åren gällande ökad rapportering av tillbud och minskat antal frånvaroskador presenteras. Ett gäng…

Läs mer
il recycling

Ett företag att lita på

Vår VD brukar sammanfatta det vi står för med att säga att man alltid ska kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra. För att säkerställa att allt verkligen går rätt till arbetar vi med ansvarstagande i hela värdekedjan. Vi tar ansvar…

Läs mer

Spaningar om textil

I början av veckan deltog jag på SPCI:s höstmöte i Örnsköldsvik. Bland mycket annat spännande som händer i skogsindustrin så fick vi lära oss mer om bioraffinaderier. Domsjö Fabriker är t.ex idag ett bioraffinaderi, där man istället för att producera ”bara” papper eller massa gör andra produkter av skogsråvaran, i…

Läs mer
elisabeth-lindh-hållbarhetschef-ilrecycling

En värld där inget blir över

Vi har en vision om en värld där inget blir över. När inget blir över tar vi vara på jordens resurser och sluter kretsloppen. Det gör vi redan idag och det är så vi skapar värde – genom att samla in och förädla avfall och restprodukter till ny råvara. Vår…

Läs mer
förändring-ilrecycling

Förmåga att möta förändring

Hållbarhet för oss på IL Recycling innefattar förutom aspekter inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden även vår förmåga att anpassa oss till en omvärld i ständig förändring. För att vårt företag ska vara hållbart behöver vi skapa en förmåga i organisationen att möta förändring och att både ta vara på…

Läs mer
Martin Åsberg - IL Recycling

Seminarium – Plaståtervinning

IL Recycling deltog i veckan på ett seminarium organiserat av Chalmers, Ikem och Swerea. Seminariet handlade om ”Inrcrease Recycling of Plastics, but how?” IL Recyclings representant på plats, Martin Åsberg, pratade om vikten av att bygga samarbeten för att kunna skapa en ökad återvinning av plast i Sverige och hur…

Läs mer
arlild-bye-och-randy-lewis-ilrecycling

Alla behöver vi någon som tror på oss!

Alla behöver vi någon som tror på oss, var temat för årets Visa vägen-gala som gick av stapeln igår (19 nov) Visa vägen-galan är Samhalls årliga gala där Visa vägen-priset delas ut av Samhall AB till den arbetsgivare och den eldsjäl som under året har gjort mest för att visa…

Läs mer
kerstin_anderson_ilrecycling

Hållbarhet 2.0

Värdeskapande kräver samarbete och dialog – med kunder, med leverantörer, med andra aktörer och självklart inom det egna företaget. Det vet vi alla men ändå är det ofta där det brister. Igår var jag på konferensen Hållbarhet 2.0 och även där blev det tydligt hur viktig dialogen är. På agendan…

Läs mer